Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování k 1. 1. 2023

TERMÍN
VĚK DÍTĚTE
POVINNÁ HRAZENÁ OČKOVÁNÍ NEPOVINNÁ HRAZENÁ OČKOVÁNÍ
  NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA
od 4. dne do 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) # BCG vaccine SSI    
od započatého 9. týdne (2 měsíce) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 1. dávka *    
2.-3. měsíc     IMO B Bexsero - 1. dávka**
IPO Prevenar 13, Synflorix - 1. dávka ***
4 měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 2. dávka *    
4.-6. měsíc     IMO B Bexsero - 2. dávka**
IPO Prevenar 13, Synflorix - 2. dávka ***
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 3. dávka *    
12.-15. měsíc     IMO B Bexsero - 3. dávka
IMO A,C,W,Y Nimenrix, Menquadfi - 1. dávka****
IPO Prevenar 13, Synflorix - 3. dávka ***
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO 1. dávka    
od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO 2. dávka    
Záškrt, tetanus, černý kašel Tdap vakcína: Infanrix
Boostrix (přeočkování)
od dovršení 10. do dovršení 11. roku Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Tdap-IPV vakcína: 
Boostrix polio, Adacel Polio (přeočkování)
   
od dovršení 13. do dovršení 14. roku     Onemocnění lidským papillomavirem Cervarix, Gardasil, Gardasil9 (celkem 2 dávky)
od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku     IMO B Trumenba, Bexsero (celkem 2 dávky) ¤
IMO A,C,W,Y Nimenrix, Menveo, Menquadfi 1 dávka ¤ ¤
 

            www.vakciny.net