Ceník nehrazených výkonů 2023

 

neomluvené nedodržení termínu

 preventivní prohlídky a očkování

 100 Kč

 

potvrzení o zdravotní způsobilosti

pro ozdravné akce, platnost 2 roky 

 200kč

přihlášky do MŠ,

              na SŠ, VŠ                                                                                  

 100kč

 200kč

zdravotní průkaz/při nezměněném zdr.stavu platný po  dobu studia /,

svářečský průkaz

 200kč
řidičský průkaz  300kč

 aplikace náušnic jehlou

 300kč
nastřelení dočasných náušnic  500kč
lázeňský návrh 200kč
úrazová pojistka 200kč
vstupní prohlídky do zaměstnání 300kč
žádost o odklad školní docházky  50kč
lékařská zpráva pro potřeby pedagogického centra 100kč
aplikace očkovací látky / očkování na vlastní žádost / 200kč
duplikát očkovacího průkazu  200kč
lékařská zpráva pro potřeby soudu  200kč
výpis z dokumentace na vlastní žádost  200kč
vyžádané vyšetření mimo pořadí  100kč
vyšetření dítěte v rodině / kromě novorozence/  200kč
StrepA test 100kč
potvrzení o nemocnosti dítěte pro různé organizace  100kč

neoznámení změny zdravotní pojišťovny - za každý neohlášený měsíc

100kč

Plavecký výcvik                                                                                   100kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace :

pro potřeby závodního , sportovního lékaře                                     200kč

Prohlídka za účelem

vystavení zdravotní způsobilosti k org.sportu                                 300kč