Ceník nehrazených výkonů 2024

 

neomluvené nedodržení termínu

 preventivní prohlídky a očkování     

 100 Kč

 

potvrzení o zdravotní způsobilosti

pro ozdravné akce, platnost 2 roky  

 200kč

přihlášky do MŠ,

              na SŠ, VŠ                                                                                  

 100kč

300kč

svářečský průkaz

 200kč
řidičský průkaz  400kč

 aplikace náušnic jehlou

 400kč
nastřelení dočasných náušnic  500kč
lázeňský návrh 200kč
úrazová pojistka 200kč
vstupní prohlídky do zaměstnání 300kč
žádost o odklad školní docházky  50kč
lékařská zpráva pro potřeby pedagogického centra 100kč
aplikace očkovací látky / očkování na vlastní žádost / 200kč
duplikát očkovacího průkazu  200kč
lékařská zpráva pro potřeby soudu  200kč
výpis z dokumentace na vlastní žádost  200kč
vyžádané vyšetření mimo pořadí  100kč
vyšetření dítěte v rodině / kromě novorozence/  200kč
StrepA test 100kč
potvrzení o nemocnosti dítěte pro různé organizace  100kč

neoznámení změny zdravotní pojišťovny - za každý neohlášený měsíc

100kč

Plavecký výcvik                                                                                   100kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace :

pro potřeby závodního , sportovního lékaře                                     200kč

Prohlídka za účelem

vystavení zdravotní způsobilosti k org.sportu                                 300kč