POZOR:
v pondělí 19.2.24 dopolední ordinace do 10,15,
ve středu 21.2.24 do 10,45, 
děkujeme za pochopení
 
 
 
Přihlášky na SŠ 2024
 
Žádáme rodiče, aby nosili  řádně vyplněný 
formulář o zdravotní způsobilosti 
ke studiu- tzn. číselné kody a názvy oborů. 
Potvrzeno bude dle časových možností
do 5 dní, u chronicky nemocných  či sledovaných dětí je třeba
doložit poslední zprávy z odborných ambulancí.
 
 
 

DOPORUČENÍ:

Před neplánovanou návštěvou ordinace se vždy  ve vlastním zájmu 
podívejte na NOVINKY, zda není nějaká změna 
ordinačních hodin, či zástup zajištěn u jiného dětského lékaře. 
Předem objednani pacienti jsou při změnách vždy kontaktováni.,

-------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k narůstajícím počtům respiračních infektů - nejen covidových -  opět naléhavě doporučujeme použití  ochrany dýchacích cest  u nemocných dětí i jejich doprovodu,  

za ohleduplnost vůči nám i ostatním pacientům  v čekárně děkujeme !!!!                                                

 
 
 
-
Organizační pokyny :
 
 A :   omluvenky do 18 let dítěte nevystavujeme, za školní nepřítomnost zodpovídá 
      v době nemoci zákonný zástupce
 
B:     posudky vyřizujeme většinou do 2-3 dní, pojistky a výpisy do 10 dní
 
C:     pracovní neschopenky nevystavujeme, zaměstnaný pacient se musí
         přeregistrovat k praktickému lékaři pro dospělé  
 
D:     ev.změnu zdravotní pojišťovny , bydliště, telefonního kontaktu     
         neprodleně ohlašte sestře          
 
                                                                                                   děkujeme