1. 9.2022: 

Vzhledem k narůstajícím počtům respiračních infektů - nejen covidových -  opět doporučujeme použití  ochrany dýchacích cest 

 u nemocných dětí i jejich doprovodu, děkujeme                                                        

 

Očkování proti meningokokům u 14 - 15letých dětí  od 1.1.2022 

- viz sekce očkování

 
 
 
 
Organizační pokyny :
 
 A :   omluvenky do 18 let dítěte nevystavujeme, za nepřítomnost zodpovídá 
      v době nemoci zákonný zástupce
 
B:     posudky vyřizujeme většinou do 2-3 dní, pojistky a výpisy do týdne
 
C:     pracovní neschopenky nevystavujeme, zaměstnaný pacient se musí
         přeregistrovat k praktickému lékaři pro dospělé  
 
D:     ev.změnu zdravotní pojišťovny , bydliště, telefonního kontaktu     
         neprodleně ohlašte sestře          
 
                                                                                                   děkujeme